Japanese Sword Ginza Choshuya


Chart of Swordsmiths

KINAI SANYODO SAN'INDO NANKAIDO TOKAIDO TOZANDO HOKURIKUDO SAIKAIDO


 KOTO SHINTO SHINSHINTO

Awataguchi Kunitomo , Hisakuni , Kuniyasu , Kunitsuna , Kunikiyo , Arikuni , Norikuni , Kuniyoshi , Yoshimitsu
Rai Kuniyuki , Kunitoshi , Ryoukai , Kunimitsu , Mitsukane(Nakajimarai) , Kuninaga
Heianjou Mitsunaga , Yoshinaga , Nagayoshi
Hasabe
Kunishige , Hasebe Kuniobu , Nobukuni Rai Kunitomo , Heianjou , Daruma Shigemitsu , Sanjou Yoshinori

Umetada Myouju , Horikawa Kunihiro , Dewadaijou Kunimichi , Horikawa Kuniyasu , Echigonokami Kunitomo , Osuminojou Masahiro , Heianjou Hiroyuki , Tanbanokami Yoshimichi , Iganokami Kinmichi , Ecchunokami Masatoshi , Ouminokami Hisamichi , Higashiyama Yoshihira Nankaitarou Chouson , Chigusa Arikoto

Senjuin Yukinobu , Shigehiro , Shigenaga , Yukiyoshi , Yukimasa , Rikinao , Sadashige , Kuniyoshi ,
Taima Kuniyuki , Tomokiyo , Kunikiyo , Ryumon Nobuyoshi ,
Tegai Kanenaga , Kaneuji ,
Shikkake Norishige , Norinaga ,
Houshou Sadamune , Sadayoshi , Sadakiyo

Tsutsui Yamatonokami Norimitsu 

 Izuminokami Kunisada , Kawachinokami Kunisuke , Sekidou Tameyasu , Mutsunokami Kaneyasu , Ouminokami Tadatsuna , Nagatsuna , Tadayuki , Tanbanokami Yoshimichi , Tsuda Echizennokami Sukehiro , Inoue Shinkai , Suzuki Sadanori , Sakakura Gon'noshin Terukane , Higonokami Kuniyasu , Tsuda Ouminonkami Sukenao , Tatara Nagayuki , Kobayashi Isenokami Kuniteru , Ikkanshi Tadasuna , Doi Shinryou Kuroda Takanobu , Ozaki Suketaka , Ozaki Masataka , Gassan Sadayoshi , Gassan Sadakazu
Kagashirou Yoshimasa , Shiketsugu , Shiketoshi , Shikemasa  

 


page top
KOTOU SHINTOU/SHINSHINTOU

Tomonari , Masatsune , Kanehira
Fukuoka Ichimonji Norimune , Nobufusa , Sukeyuki , Yasunori , Muneyoshi , Sukemune , Shigemune , Sukenari , Sukemura , Sukefusa , Nobukane , Nobufusa , Yoshifusa , Nobumasa , YoshikaneYoshiie , Sukemori , Naomune , Yoshifusa , Sukeyoshi , Yoshihira , Yoshimune , Yoshizane
Kaytayama Ichimonji Norifusa , Masatoshi , Norizane
Yoshioka Ichimonji Sukeyoshi , Sukeshige , Suketsuna , Sukeyoshi , Sukemitsu
Hatakeda Morichika , Moriie , Iesuke , Sanemori
Saburou Kunimune , Omiya Kunimori , Sukemori , Morishige , Yoshii Tamenori , Kagenori , Masanori , Ukai Unshou , Unji , Kokubunji Kunitsugu
Osafune Mitsutada , Nagamitsu , Kagehide , Kagemitsu , Masanaga , Motoshige , Chikakage , Nagayoshi , Nagashige , Kaneshige , Kanemitsu , Yoshikage , Hidemitsu , Yoshimitsu , Shigezane , Tomomitsu , Motomitsu , Masamitsu , Kanenaga , Nagamori , Morimitsu , Yasumitsu , Sukesada , Katsumitsu , Moromitsu , Norimitsu , Sukemitsu , Munemitsu , Tadamitsu , Kiyomitsu

Yokoyama Sukesada

Yokoyama Sukehira , Sukenaga , Sukekane
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU
Ko-Aoe Yasutsugu , Sadatsugu , Tunetsugu , Norizane , Tsunezane , Masatsune , Tsuguie , Tsunetsugu , Naotsugu , Toshitsugu , Tametsugu , Yasutsugu , Tsugutoshi , Chu-Aoe Tamenori , Kunitsugu , Tsunetsugu , Ietsugu , Tsuguyoshi , Hidetsugu , Sadatsugu , Moritgsugu , Yoshitsugu Mizuta Kunishige 
Mihara Masaie  
 Higonokami Teruhiro 
 Usaku Munehide , Tegarayama Ujishige 
Niou Kiyomitsu , Kiyoharu , Kiyotada , Kiyozane  
Sa Yasuyoshi  

 


page top
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU

Yasutsuna , Ohara Sanemori , Hiroyoshi  
Kokaji Kanenaga  
Naotsuna  
Houjouji Kunimitsu  

 


page top
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU
Nanki Shigekuni  
Kaifu Morohisa , Ujiyoshi  
Yoshimitu  Sa Yukihide

 


page top
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU
Shintougo Kunimitsu , Yukimitsu , Masamune , Sadamune , Ichimonji Suketsuna , Akihiro , Hiromitsu , Masahiro , Hiromasa , Yoshihiro , Hirotsugu , Sukehiro , Takahiro , Tsunamune , Sadahiro , Hiroshige , Tsuguhiro , Tsunahiro  Yamamura Tsunahiro
Shitahara Chikashige
Yasutsugu , Noda Hankei , Shitahara Yasushige , Yamatonokami Yasusada , Omura Kaboku , Nagasone Kotetsu , Okimasa , Houjouji Masahiro , Sekidou Korekazu , Hioki Mitsuhira , Tsunamune , Kazusanosuke Kaneshige , Ouminokami Tsuguhira , Musashitarou Yasukuni Suishinshi Masahide , Fujieda tarou Teruyoshi , Taikei Naotane , Hosokawa Masayoshi , Katou Tsunahide , Chou'unsai Tsunatoshi , Koyama Munetsugu , Minamoto Kiyomaro , Kuribara Nobuhide , Saitou Kiyondo , Suzuki Masao , Suishinshi Masatsugu , Naokatsu , Unju Korekazu , Hosokawa Masamori , Hosokawa Tadayoshi , Tairyusai Soukan
  Rekkou , Katsumura Norikatsu
Shimada Yoshisuke  
Munechika  
Kaneaki  
Yakuouji Kaneaki  
 Sagaminokami Masatsune , Houkinokami Nobutaka 
Muramasa , Masashige , Masazane  

 


page top
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU
Mogusa , Houju  
 Kunikane , Miyoshi Nagakuni , Masanaga , Nagamichi , Sendai Yasutomo Aizu Kanesada , Tegarayama Masashige , Sumi Motooki
Gassan  
  Yamaura Saneo , Kanetora
Rai Mitsukane , Kanro Toshinaga , Takagi Sadamune Sasaki Kazumine 
Kaneuji , Naoeshidu Kaneuji , Kanetsugu , Kanetomo , Kanenobu , Kanehisa , Kinju , Tametsugu , ZenjouKaneyoshi , Hachiya Kanesada , Kanetsune , Kanemoto , Izuminokami Kanesada , Nosada , Kanemoto , Magoroku Kanemoto , Hidanokami Ujifusa , Wakasanokami Ujifusa  

 


page top
 KOTOU SHINTOU SHINSHINTOU
Yamamura Masanobu  
Fujishima Tomoshige , Masakage , Yukimitsu Tsujimura Kanewaka , Darami Katsukuni 
Norishige , Gou Yoshihiro , Tametsugu , Uda  
Chiyozuru Kuniyasu Higodaijou Sadakuni , Yamatodaijou Masanori , Yamashironokami Kunikiyo , Harimadaijou Shigetaka 
Fuyuhiro  

 


page top
 KOTOU SHINTOU SINSHINTOU
 Tadayoshi , Oumidaijou Tadahiro , Mutsunokami Tadayoshi Tadayosi 6th
Samonji , Sa Yoshisada , Yoshihiro , Kunihiro , Hiroyasu , Yukihiro Sekidou Koretsugu , Moritsugu , NobukuniShigekane 
Chouen  
Miike Mitsuyo  
Enju Kunimura , Kuniyasu , Kunishike , Kuniyoshi , Kunikiyo , Kunitsuna , Kunifusa  
Sadahide , Yukihira , Takada Tomoyuki , Tadayuki , Tomomitsu , Chikushi Ryoukai  
Naminohira Yukiyasu , Yasuyuki , Ieyasu , Yasutsuna , Yasumitsu Izunokami Masafusa , Mondonokami Masakiyo , Ippei Yasuyo , Naminohira Yasuchika , Yasukuni Oku Motohira , Houkinokami Masayuki


Top of this page

Ginza Choshuya All rights reserved